Széchenyi 2020

ginop_2_1_2_8_1_4_16_2017_00034_c_fekvo_nyomdai

Projekt összefoglaló a GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00034 azonosító számú, Innovatív eszközfejlesztés az Unicad Studio Kft. mérnöki tevékenységeihez kapcsolódóan című projekt kapcsán

Az Unicad-Stúdió Kft. GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00034 azonosító számon 2017.05.18.-án támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2018.04.05. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. Cégünk a fenti azonosítószámú projekt kapcsán 50 605 500 Ft vissza nem térítendő támogatásban és 27 000 000 támogatott hitelösszegben részesült. A projekt 2021-ben sikeresen lezárult.

  1. A projekt keretében egy olyan mobil levegő mintavevő berendezés került kifejlesztésre,mellyel a környezeti levegő mintavételek automatizáltan, előre meghatározott paraméterek alapján történnek.
  2. Kialakításra került egy mobil laboratórium is, melyben a vett minták elemzését végezzük, így a mintavételeket és méréseket gyakorlatilag bárhol el tudjuk végezni, átlépve ezzel sok műszaki korlátot.
  3. A fejlesztés eredményeként létrejött egy validált mérési módszer is.

Fejlesztési projektünk olyan új levegőtisztaság-védelmi mintavételi és helyszíni vizsgálati módszer, valamint mintavevő eszköz fejlesztéséről szólt, melyek segítségével a környezeti levegő mintavétel a monitorozott alkotók esetén a korábban alkalmazott eljárásoknál hatékonyabban végezhető el. A projekt egy, a levegőtisztaság-védelmi mérések terén lévő hiányt kívánt pótolni, valós piaci igények alapján. A projektet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősítette.

A projektben megvalósult új szolgáltatás és prototípus új műszaki, tudományos eredmény kidolgozásával jött létre. A környezeti levegőben egy adott forrásból származó légszennyező anyagok koncentrációja a forrásnál mért kibocsátási adatok alapján végzett terjedésmodellezéssel, vagy a környezeti levegőben kialakult koncentráció mérésével határozható meg. Diffúz források, vagy más bonyolult geometriájú források esetében a terjedésmodellezéssel történő meghatározás vagy nem lehetséges, vagy nem kellően megbízható eredményt ad. Ezekben az esetekben elkerülhetetlen a méréssel történő meghatározás. A környezeti levegőben kialakuló levegő terheltségi szint mértéke alapvetően függ a meteorológiai állapotoktól (szélsebesség, szélirány, stb.), ezért fontos, hogy a mintavételek vagy széles időskálán történjenek (melyek során a legkülönbözőbb állapotok alakulnak ki), vagy előre meghatározott, a légszennyezettség megítélése szempontjából releváns meteorológiai állapotok esetén történjenek. A kritikus, határértékkel rendelkező, esetleg a technológia szempontjából lényeges anyagok, illetve „paraméterek” esetén a környezeti levegőben mérhető koncentrációk meghatározására meghatározott ideig tartó, úgynevezett szakaszos mintavételt kell alkalmaznunk. A mintavétel az adott időpontra vonatkozóan reprezentatív mintát szolgáltat. A szakaszos mintavétel esetén alapvető fontosságú, hogy a mintavétel a vizsgált probléma szempontjából releváns meteorológiai vagy technológiai állapotok mellett történjen.

A levegőtisztaság-védelem egyik feladata, hogy megakadályozza a környezeti levegő olyan anyagokkal történő terhelését, mely a lakosság egészségére nézve veszélyes, illetve életminőségét rontja. Ezt a feladatot egyrészt a kibocsátó forrásokra vonatkozó határértékek előírásával, és ehhez kapcsolódó ellenőrző mérésekkel, másrészt a kibocsátó forrásokra vonatkozó technológiai  előírásokkal éri el. A lakosságot érő terhelés vizsgálata céljából szükséges a levegőben kialakuló koncentrációk vizsgálata, melyet folyamatos, vagy szakaszos üzemű mintavevő, illetve mérő műszerekkel és módszerekkel lehet megvalósítani. Egy forrás által okozott levegőterheltségi szint mértékének konkrét helyen történő meghatározása szempontjából fontos, hogy a szakaszos mintavétel olyan környezeti állapotok mellett történjen meg, amikor a forrás kibocsátása az adott területre hatással van. Fontos, hogy a vett minták elemzése a mintavételt követően az analitikai szabványokban leírt időtartamon belül megtörténhessen.

A projekt keretében olyan környezeti levegő mintavevő berendezés, illetve ezen a berendezésen alapuló szolgáltatás került kifejlesztésre, melynek alkalmazása során a mintavételt a helyszínen elhelyezett mintavevő berendezés előre meghatározott klimatikus vagy technológiai paraméterek fennállása esetén hajtja végre. A mobil laboratórium fontos eleme a fejlesztésnek, ugyanis ennek segítségével a romlandó, vagy nagyobb távolságra nehezen szállítható minták elemzését a mintavételi helyszínhez közel meg lehet valósítani. Ez lehetővé teszi, hogy a szolgáltatásunkat a cég telephelyétől távol is alkalmazni lehessen. A projekt nemzetközi jelentőséggel, újdonságtartalommal is bír.

 

 

Unicad_ginop_1_2_2_15_2015_02383_c_fekvo_nyomdai

 

Projekt összefoglaló a „Gyártó berendezések vásárlása az Unicad Studio Kft. számára” című GINOP-1.2.2-15-2015-02383 azonosító számú pályázat kapcsán

2016 évben Európai Uniós támogatás nyertünk, 38,4 millió forint értékben, 70%-os támogatási intenzitás mellett. A projekt 2017 november 14-én lezárult.

A támogatott projekt kapcsán megvalósult fejlesztésünk célja olyan műanyag termékek gyártása, melyek geotermikus és energiacölöpös hőszivattyú rendszerekbe kerülnek beépítésre. A hőszivattyú megoldást jelenhet meglévő épület fűtéskorszerűsítésénél, de új építésű házak esetén is kiemelkedő teljesítményt nyújt, alacsony üzemeltetési költségek mellett. Az energiacölöp gondos tervezést és kivitelezést igényel, a szerkezeti számítások mindig elsődleges fontosságúak a tervezés során. Különösen fontos a rendkívül ellenálló anyagtulajdonság, valamint a kis hajlítási sugár az anyagok energiacölöpként/kollektorként (beleértve a csőrendszert és a szerelvényeket is) való használata esetén. A méret illetve geometriai, avagy kialakítási egyediségen túl képesek leszünk arra is, hogy különösen agresszív közegeknek ellenálló komplett rendszert gyártsunk, mely lehetővé teszi, hogy kedvezőtlen geofizikai és kémiai adottságok esetén is alkalmazhatóak legyenek termékeink.

A projekt kapcsán beszerzésre kerültek az alábbi eszközök.
1 db. laptop számítógép
1 db. műanyag tömlőprés
2 db. vákuumszivattyú
1 db. 3D műanyag gyártó berendezés

A fejlesztés révén árbevételünk növekedésére számítunk az új termékek és szolgáltatások értékesítése révén. A fejlesztés eredményeképpen realizált többlet nettó éves árbevétel középtávon jelentős mértékű lehet, ráadásul az anyag- és energiaköltség mértéke arányaiban alacsonyabb, mint az egyéb kivitelezési tevékenységeink esetén. Az egyedi tervezésű alkatrészek, rendszerek lehetővé teszik iparjogvédelmi oltalmak, tudományos kutatási eredmények publikálását is. A fejlesztés eredményeképpen belépünk a legújabb innovációs szolgáltatások és termékek piacára és a projekt megvalósítása során kooperációs kapcsolatokat tudunk építeni.

A pályázat megvalósítása kapcsán előleg igénylésre került sor.