Széchenyi 2020

ginop_4_1_4_19_2020_02020_c_fekvo_nyomdai

Projekt összefoglaló a GINOP-4.1.4-19-2020-02020 számú, “Energiahatékonyság növelését célzó beruházás az Unicad Studio Kft. dunvavecsei fióktelepén” című projekt kapcsán

Kedvezményezett neve: UNICAD STUDIO Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.

Projekt címe: Energiahatékonyság növelését célzó beruházás az UNICAD STUDIO Kft. dunavecsei fióktelepén
Elszámolható összköltség: 51 056 400,- Ft
Támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás: 28 081 020,- Ft
Támogatás mértéke: 55 %
Az UNICAD STUDIO Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. elkötelezett a fenntartható működés, a környezettudatosság és a károsanyag kibocsátás csökkentése mellett, ezért a lenti energetikai fejlesztést kívánja megvalósítani:

 Projekt tartalmának bemutatása:

1./ Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából: nettó 16 498 600,- Ft

2./ Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése Kőzetgyapot hőszigetelő lemez vízszintes szigetelés: 4 676 000,- Ft

3./ Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése Polisztirolhab lemez függőleges szigetelés: 3 347 650,- Ft

4./ Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz- termelésre és/vagy fűtésrásegítésre Levegő-víz hőszivattyús rendszer: 8 200 000,- Ft

5./ Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése: Alumínium nyílászáró: 11 034 500,- Ft

6./ Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése: Szekcionált ipari kapu: 3 499 650,- Ft

7./ Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása: Meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása: 3 800 000,- Ft

Megvalósítási helyszín: 6087 Dunavecse, Külterület HRSZ: 0240/7.

Beruházás révén alkalmassá válunk költséghatékonyabb termelés megvalósítására. A beruházás eredményétől árbevétel emelkedést, termékegységre jutó nettó előállítási költség csökkenést, valamint mind a hazai mind az export piacokon való sikeresebb megjelenést várjuk el.

  • A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022.06.30.
  • Projekt azonosító száma: GINOP-4.1.4-19-2020-02020

 

Unicad tábla ginop_1_2_8_20_2020_01769_c_fekvo_nyomdai

Projekt összefoglaló a GINOP-1.2.8-20-2020-01769 számú, “Eszközbeszerzés az Unicad Studio Kft. számára” című projekt kapcsán

Az Unicad-Stúdió Kft. GINOP-1.2.8-20-2020-01769 azonosító számon 2020.06.03.-án támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató a 2020.09.24. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. Cégünk a fenti azonosítószámú projekt kapcsán 10 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 70%-os támogatási intenzitás mellett. A projekt 2021.12.31-én sikeresen lezárult.

A projekt keretében egy darab CNC vezérlésű nagyprofil hajlító berendezés beszerzése történt, acélszerkezet és gépgyártási tevékenységünk fejlesztése érdekében. Munkáink jelentős részéhez különösen nagy méretpontosságú, szigorú felületi minőségi követelményeknek megfelelő darabolási, hajlítási és vágási technológia szükséges. A profilhajlítás az egyik leggyakrabban alkalmazott fémmegmunkálási eljárás. További lehetőségeink az új berendezéssel: az élhajlítás, profilhajlítás, peremezés. Cégünk életében a precizitásnak hatalmas jelentősége van, így elengedhetetlen a jól kalibrált és karbantartott gépek használata. Nagy méret és széles hajlítási szögtartomány állhat rendelkezésünkre jelen fejlesztés eredményeként.  A beszerzett eszköz segítségével az általunk folyamatosan fejlesztett és gyártott alkatrészek pontosabb, jobb minőségű, ugyanakkor olcsóbb előállítása vált lehetővé. Lakatos szakembereink kifinomult szaktudással rendelkeznek, a beszerezni kívánt gép korszerű vezérléstechnikai alkalmazásának köszönhetően képes a munkadarabok automatikus előállítására nagy pontossággal, még bonyolult formák esetén is. E berendezés nagyban növeli lakatosszerkezeti tevékenységeink hatékonyságát, gyorsítja az anyagfeldolgozást. A berendezés segít megtartani jelenlegi munkavállalóink munkahelyét.

A projekt kapcsán előleg folyósítására került sor.

 

ginop_2_1_2_8_1_4_16_2017_00034_c_fekvo_nyomdai

Projekt összefoglaló a GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00034 azonosító számú, Innovatív eszközfejlesztés az Unicad Studio Kft. mérnöki tevékenységeihez kapcsolódóan című projekt kapcsán

Az Unicad-Stúdió Kft. GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00034 azonosító számon 2017.05.18.-án támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2018.04.05. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. Cégünk a fenti azonosítószámú projekt kapcsán 50 605 500 Ft vissza nem térítendő támogatásban és 27 000 000 támogatott hitelösszegben részesült. A projekt 2021-ben sikeresen lezárult.

  1. A projekt keretében egy olyan mobil levegő mintavevő berendezés került kifejlesztésre,mellyel a környezeti levegő mintavételek automatizáltan, előre meghatározott paraméterek alapján történnek.
  2. Kialakításra került egy mobil laboratórium is, melyben a vett minták elemzését végezzük, így a mintavételeket és méréseket gyakorlatilag bárhol el tudjuk végezni, átlépve ezzel sok műszaki korlátot.
  3. A fejlesztés eredményeként létrejött egy validált mérési módszer is.

Fejlesztési projektünk olyan új levegőtisztaság-védelmi mintavételi és helyszíni vizsgálati módszer, valamint mintavevő eszköz fejlesztéséről szólt, melyek segítségével a környezeti levegő mintavétel a monitorozott alkotók esetén a korábban alkalmazott eljárásoknál hatékonyabban végezhető el. A projekt egy, a levegőtisztaság-védelmi mérések terén lévő hiányt kívánt pótolni, valós piaci igények alapján. A projektet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősítette.

A projektben megvalósult új szolgáltatás és prototípus új műszaki, tudományos eredmény kidolgozásával jött létre. A környezeti levegőben egy adott forrásból származó légszennyező anyagok koncentrációja a forrásnál mért kibocsátási adatok alapján végzett terjedésmodellezéssel, vagy a környezeti levegőben kialakult koncentráció mérésével határozható meg. Diffúz források, vagy más bonyolult geometriájú források esetében a terjedésmodellezéssel történő meghatározás vagy nem lehetséges, vagy nem kellően megbízható eredményt ad. Ezekben az esetekben elkerülhetetlen a méréssel történő meghatározás. A környezeti levegőben kialakuló levegő terheltségi szint mértéke alapvetően függ a meteorológiai állapotoktól (szélsebesség, szélirány, stb.), ezért fontos, hogy a mintavételek vagy széles időskálán történjenek (melyek során a legkülönbözőbb állapotok alakulnak ki), vagy előre meghatározott, a légszennyezettség megítélése szempontjából releváns meteorológiai állapotok esetén történjenek. A kritikus, határértékkel rendelkező, esetleg a technológia szempontjából lényeges anyagok, illetve „paraméterek” esetén a környezeti levegőben mérhető koncentrációk meghatározására meghatározott ideig tartó, úgynevezett szakaszos mintavételt kell alkalmaznunk. A mintavétel az adott időpontra vonatkozóan reprezentatív mintát szolgáltat. A szakaszos mintavétel esetén alapvető fontosságú, hogy a mintavétel a vizsgált probléma szempontjából releváns meteorológiai vagy technológiai állapotok mellett történjen.

A levegőtisztaság-védelem egyik feladata, hogy megakadályozza a környezeti levegő olyan anyagokkal történő terhelését, mely a lakosság egészségére nézve veszélyes, illetve életminőségét rontja. Ezt a feladatot egyrészt a kibocsátó forrásokra vonatkozó határértékek előírásával, és ehhez kapcsolódó ellenőrző mérésekkel, másrészt a kibocsátó forrásokra vonatkozó technológiai  előírásokkal éri el. A lakosságot érő terhelés vizsgálata céljából szükséges a levegőben kialakuló koncentrációk vizsgálata, melyet folyamatos, vagy szakaszos üzemű mintavevő, illetve mérő műszerekkel és módszerekkel lehet megvalósítani. Egy forrás által okozott levegőterheltségi szint mértékének konkrét helyen történő meghatározása szempontjából fontos, hogy a szakaszos mintavétel olyan környezeti állapotok mellett történjen meg, amikor a forrás kibocsátása az adott területre hatással van. Fontos, hogy a vett minták elemzése a mintavételt követően az analitikai szabványokban leírt időtartamon belül megtörténhessen.

A projekt keretében olyan környezeti levegő mintavevő berendezés, illetve ezen a berendezésen alapuló szolgáltatás került kifejlesztésre, melynek alkalmazása során a mintavételt a helyszínen elhelyezett mintavevő berendezés előre meghatározott klimatikus vagy technológiai paraméterek fennállása esetén hajtja végre. A mobil laboratórium fontos eleme a fejlesztésnek, ugyanis ennek segítségével a romlandó, vagy nagyobb távolságra nehezen szállítható minták elemzését a mintavételi helyszínhez közel meg lehet valósítani. Ez lehetővé teszi, hogy a szolgáltatásunkat a cég telephelyétől távol is alkalmazni lehessen. A projekt nemzetközi jelentőséggel, újdonságtartalommal is bír.